Największym osiągnięciem mojego pokolenia było odkrycie, że ludzie mogą zmienić swoje życie
zmieniając swój sposób myślenia.

~ William James ~

W CZYM POMAGAMY?

Październik 26, 2016

Psychoterapia grupowa

Grupowa terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje przede wszystkim techniki bazujące na teorii społecznego uczenia się oraz techniki behawioralne służące zmianie zachowania. Do jej odmian należy trening zachowań społecznych, […]
Październik 26, 2016
Terapia par i małżeństw Szczecin

Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw skierowana jest do tych, którzy przechodzą kryzys w związku i chcą zapobiec jego rozpadowi. Terapia pomaga pozbyć się uczucia rozczarowania wzajemnymi relacjami, […]
Październik 26, 2016
terapia poznawczo behawioralna szczecin

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej skierowanej zarówno dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych, jak i tych cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne. Oparta jest na relacji […]

Gabinet psychologiczny w Szczecinie - psychologowie i psychoterapeuci dla Twoich potrzeb

 

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego. W ofercie naszego Centrum Terapii znajduje się wiele form psychoterapii (indywidualna, grupowa, dla par) oraz konsultacje ze specjalistami z innych dziedzin tj. logopeda i psycholog sportu Psycholog Szczecin czy tez psychiatra, dzięki czemu gwarantujemy szeroką i kompleksową pomoc dobraną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Gabinet psychologiczny oferuje również możliwość przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, która ma na celu określenie problemu pacjenta poprzez wykorzystywanie odpowiednich narzędzi psychologicznych. Możemy również zaproponować liczne szkolenia i warsztaty wspierające rozwój osobisty oraz dołączenie do klubu aktywnej mamy, którego celem jest szerzenie idei świadomego macierzyństwa, pełnego spokoju i radości. Pracujemy w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne, które jest jednym z najskuteczniejszych i najlepiej zbadanych empirycznie podejść terapeutycznych.

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Celem terapii jest osiągnięcie skutecznej poprawy jakości życia klienta, który osiągany jest dzięki pracy nad zmianą sposobu myślenia który ma wpływ na mocje i zachowania. Odbywa się to w procesie terapii, którą cechuje współpraca klienta z terapeutą, zorientowanie na rozwiązanie problemu, ograniczenie w czasie oraz skupienie się na teraźniejszości. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej poparta jest ogromną ilością badań empirycznych, co sprawia, że jest ona najlepiej udokumentowaną formą psychoterapii. Jest niezwykle skuteczna w przypadku jeśli Klient chce się pozbyć takich objawów jak zaburzenia lękowe, afektywne np. depresja, schizofrenii, uzależnień oraz zniwelować zaburzenia osobowości.

Czym jest pomoc psychologiczna?

Pomaganie rozumiane jest jako niesienie wsparcia w celu poprawienia samopoczucia Klienta i umożliwienia mu samodzielnego rozwiązania jego problemów. Osoby potrzebujące wsparcia są zazwyczaj przytłoczone swoimi problemami i nie mogą znaleźć wyjścia z sytuacji w której tkwią. Wsparcie, otrzymywane od psychologa w relacji pomagania, dostarcza Klientowi potrzebnej ulgi, dzięki której otworzy się przestrzeń na myślenie i szukanie najlepszego rozwiązania problemu. Relacja pomagania, którą tworzy dobry psycholog i jego Klient, polega na budowaniu zaufania poprzez empatię, zrozumienie, troskę, szacunek i akceptację. Należy pamiętać, że Klient nigdy nie jest oceniany, a jego potrzeby i odczucia są w tej relacji najważniejsze. Pomoc psychologiczna terapia dla par szczecin dzieli się na dwa etapy: pierwszym jest zbudowanie więzi i zaufania między psychologiem a Klientem, okazanie mu wsparcia i zrozumienia oraz określenie celu pomocy. Następnie Klient i psycholog planują i wprowadzają w życie odpowiednie strategie pomocy.

Czym są sytuacje trudne?

W życiu każdego z nas występują sytuacje, które mogą przekroczyć nasze kompetencje radzenia sobie z nimi. Dzieje się tak dlatego, że każdy człowiek ma słabe i mocne strony i każdy ma prawo tę słabość, w sytuacjach trudnych okazać. Sytuacje trudne to takie, w której poradzenie sobie z zadaniem wykracza poza umiejętności i dotychczas stosowane próby radzenia sobie z nimi. Podczas takiej sytuacji zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadań życia codziennego. Sytuacje trudne mogą być spowodowane przez niemożność realizacji celów, frustrację, przeciążenie, bezradność, przygnębienie, poczucie braku możliwości utrzymania ważnych wartości, niezaspokojone potrzeby czy dyskomfort. Reakcją na sytuacje trudną może być zaskoczenie, poczucie bezradności i niezrozumienia, lęk, poczucie zagrożenia czy wyczerpanie energii. W takiej sytuacji człowiek zaczyna poszukiwać ulgi. Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją trudną polega na podjęciu działań redukujących narastające napięcie: zmiana strategii działania, poszukiwanie informacji, wyrażanie własnych emocji i gotowość wprowadzenia zmian, aby rozwiązać zaistniały problem.

Formy pomocy psychologicznej

Psychoterapia jest formą pomocy, która polega na rozmowie i służy zrozumieniu swoich potrzeb, przeżyć i obaw. Dzięki niej, psycholog psychoterapeuta może pomóc Klientowi, który zaczyna lepiej zrozumieć siebie i ujrzeć, w nowym świetle, to, co stanowi obszar jego trudności. Pozwala to na znalezienie, prawdopodobnie dotąd niedostrzeganych sposobów rozwiązań i poradzenie sobie z problemami. Psychoterapia umożliwia zbadanie i rozpoznawanie swojego własnego wpływu na trudności spotykane w życiu. Skutkuje możliwością lepszego oddziaływania na otaczającą Klienta rzeczywistość i wzrostem poczucia sprawstwa oraz satysfakcji z życia. Psychoterapia przyjmuje różne formy. Są to między innymi terapia małżeństw i par, terapia grupowa, psychoterapia indywidualna, psychoterapia dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Jej czas trwania jest różny: od paru spotkań, do wielu spotkań parę razy w tygodniu przez parę lat. Psychoterapia dostosowana jest do Klienta, odpowiadając jego potrzebom, oczekiwaniom i trudnościom, przez jakie przechodzi. W niektórych przypadkach największą skutecznością odznacza się równoległe prowadzenie psychoterapii i terapii farmakologicznej, konsultowanej z lekarzem psychiatrą. Interwencja kryzysowa to intensywne i krótkotrwałe oddziaływanie psychologiczne, związane z aktualnie przeżywanym przez Klienta kryzysem. Jest to zespół profesjonalnych, skoordynowanych i celowych działań, które wykorzystują zasoby Klienta i jego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, aby Klient odzyskał równowagę wewnętrzną i poczucie sprawczości. Jest to kontakt terapeutyczny skoncentrowany na problemie wywołującym kryzys. Polega na konfrontacji z nim i prowadzi do jego rozwiązania. Kryzys rozumiany jest jako szczególnie trudne doświadczenie, które przekracza możliwości Klienta przy samodzielnym sobie z nim poradzeniu. W wielu sytuacjach zasoby człowieka nie stanowią wyposażenia, które wystarcza do efektywnego zmierzenia się z sytuacją kryzysową. Osoba, która postrzega sytuację trudną jako sytuację bez wyjścia, jest w poważnym niebezpieczeństwie. Potrzeba interwencji kryzysowej wynika z obowiązku udzielenia pomocy takiej osobie.

Trochę więcej o terapii poznawczo-behawioralnej

Terapeuci poznawczy uważają swoją dziedzinę za najbliższą słownikowemu rozumieniu słowa psychoterapia, które oznacza metodę leczenia polegającą na stosowaniu odpowiednio zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych. Z kolei psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, która zakłada stosowanie standardów oceny skuteczności podejmowanych oddziaływań, które są podobne do tych przyjętych w naukach medycznych. Zgodnie z kolejnością są to objawy, diagnoza, następnie leczenie i ocena skutków. Terapia poznawczo-behawioralna nazywana jest nauką oduczania. Podejście poznawczo-behawioralne jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Jej skuteczność potwierdza szereg badań klinicznych. Jako jej początki można określić poznawczą terapię depresji autorstwa Arona Becka, która wskazywała na to, że przy powstawaniu depresji, kluczową rolę mają negatywne przekonania o świecie, o sobie i o innych ludziach. Metoda Becka okazała się inspiracja przy tworzeniu modeli poznawczych wielu innych zaburzeń psychicznych. Podstawą teoretyczną terapii poznawczo-behawioralnej jest model poznawczy powstawania zaburzeń psychicznych, według którego dzięki nadawaniu różnych znaczeń temu, co odbieramy z otoczenia, tworzymy odmienne sądy na temat otaczającej nas rzeczywistości. Terapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu, kierunku psychologicznego, zgodnie z którym nasze zaburzenia wynikają z wyuczonych reakcji na określone bodźce, a podświadome zjawiska i procesy psychiczne nie są brane pod uwagę. Jej głównym założeniem jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu są utrwalonymi negatywnymi reakcjami, których nauczyliśmy się w ciągu życia. Innymi słowy, do problemów psychicznych dochodzi zazwyczaj, gdy źródło problemu, np. trudna sytuacja rodzinna, powoduje negatywne, często nieuzasadnione uczucia, myśli i działania. Terapia, która prowadzona jest przez prywatny gabinet psychologiczny pomaga „rozłożyć” problematyczną sytuacje na czynniki pierwsze. Ich zrozumienie pozwala je zmienić, co z kolei modyfikuje nasze odczucia i uwalnia od problemów. Terapia poznawczo-behawioralna to forma terapii, która oparta jest na zmianie nieadaptacyjnych przekonań, natomiast w Szczecinie psychoterapia jest przeprowadzana w naszej placówce pod okiem doświadczonych specjalistów.

W czym pomaga terapia poznawczo-behawioralna

Nasz gabinet psychoterapii wierzy w to, iż terapia jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji, nerwicy, lęków napadowych, fobii, zaburzeń odżywiania, nerwicy natręctw, stresu pourazowego, depresji poporodowej oraz schizofrenii. Według podejścia poznawczo-behawioralnego człowiek tworzy indywidualny obraz świata nadając znaczenie przeżytym doświadczeniom. W myśl tego podejścia, myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają. Człowiek tworzy indywidualny system przekonań, a napływające do niego nowe informacje, są wzmacniane lub odrzucane, w zależności czy pasują do tego systemu i do aktualnego stanu, w którym jest jednostka, czy też nie. To przekonanie wyjaśnia dlaczego dwoje ludzi może zinterpretować tę samą sytuację na dwa zupełnie różne sposoby. Nadawanie znaczenia przeżywanej sytuacji ma wpływ na to, jakich emocji doświadczamy i jakie podejmujemy działania. Zmieniając nieadaptacyjne myśli i interpretacje naszych doświadczeń, które są źródłami zaburzeń, zmieniamy również nasze nieprzystosowawcze zachowania. Nieadaptacyjny sposób myślenia to taki, który ma wpływ na pojawianie się negatywnych emocji, nieadekwatnych reakcji i nieprzyjemnych odczuć fizycznych. Stan aktualnego samopoczucia jest zdeterminowany przez interpretację bieżących doświadczeń, na która mają wpływ utrwalone w toku uczenia się, schematy poznawcze dotyczące obrazu siebie, świata i innych ludzi. Schematy te to tak zwany filtr dla dochodzących do nas z różnych źródeł informacji. Filtr ten odrzuca niepasujące do schematu informacje. Terapia poznawczo-behawioralna pozwala rozwinąć samoświadomość Klienta. Uświadomienie sobie wzajemności wpływu emocji, myśli i zachowania rozwija poczucie kontroli nad własnym życiem. Dlatego prowadzimy szeroko pojęte konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia par.

Cel terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz”, (co nie znaczy, że nie sięga do przeszłości). Jest także krótkoterminowa – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji psychoterapia szczecin, na ogół jeden raz w tygodniu, (zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów złożonych i utrwalonych) oraz jest oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego. Psycholog Szczecin podczas trwania sesji terapeutycznej, rozpatruje problem Klienta przez pryzmat pięciu czynników, które wzajemnie na siebie wpływają: konkretna sytuacja problemowa, sposób myślenia, który jest dla charakterystyczny dla tej sytuacji i wywołuje podczas jej trwania emocje i odczucia fizyczne oraz działanie, które jest konsekwencja wszystkich innych czynników. Konsultacja psychologiczna oraz terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może pomóc zmienić sposób myślenia (to jej część „poznawcza”) i zachowania (w tej części jest „behawioralna”). Poprzez oduczanie się szkodliwych reakcji na określone bodźce pacjent może przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. Po odkryciu, podważeniu lub zmodyfikowaniu negatywnych i zniekształconych interpretacji rzeczywistości, docieramy do podłoża problemu. Celem terapii w naszym gabinecie w Szczecinie jest doprowadzenie pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie „zrobić to sam” i wypracować własne metody radzenia sobie z danym problemem. Dzięki terapii poznawczo-behawioralnej, Klient ma szanse lepszego poznania siebie i zrozumienia pod wpływem jakich myśli, pojawiających się w konkretnych sytuacjach, pojawiają się u niego nieadaptacyjne zachowania i negatywne emocje. Klient poznaje więc możliwości płynące ze zmiany zachowań, uczy się wytwarzać korzystne reakcje i adaptacyjne nawyki, poprzez umiejętności rozpoznawania negatywnych myśli. Końcowym etapem terapii jest przeniesienie, nabytych podczas niej umiejętności radzenia sobie z trudnościami, na rzeczywiste sytuacje, które mogą wystąpić poza gabinetem. Dzięki terapii psychoterapeuta Szczecin, Klient zostaje wyposażony w niezbędne techniki i narzędzia, które może wykorzystać po jej ukończeniu, aby samodzielnie radzić sobie z problemami i zapobiegać ich nawrotom.

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT) Szczecin Centrum?

Terapia poznawczo-behawioralna jest dla wszystkich, którzy są gotowi pracować nad sobą, aby uzyskać rzeczywista zmianę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że terapia poznawczo-behawioralna wymaga dużego wkładu pracy własnej Klienta oraz jego umiejętności wglądu we własne myśli i emocje. Sesje wymagają sporo emocjonalnego i intelektualnego wysiłku. Podczas psychoterapii, psycholodzy oferują profesjonalną pomoc nawet po godzinie 17 00. Ta forma terapii wymaga od Klienta dokonywania pracy własnej pod postacią m.in. zadań wykonywanych w domu, co jest równoznaczne z jego wielkim zaangażowaniem. Poszukiwanie przystosowawczych rozwiązań alternatywnych w stanie głębokiego przygnębienia lub silnego lęku może być niezwykle trudne, dlatego trzeba mieć na uwadze, że zyskanie trwałych efektów wymaga czasu, ćwiczeń i chęci pacjenta. W naszym centrum w Szczecinie każdy Pacjent uzyska informację na temat indywidualnego przebiegu terapii. Dodatkowo zapewniamy ochronę danych osobowych, przez co każdy z naszych Pacjentów będzie mógł mieć pewność, że jego dane nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami, w celu ustalenia indywidualnej i adekwatnej formy pomocy. Do Państwa dyspozycji są doświadczeni lekarze, np. mgr Katarzyna Skrzypczak, mgr Ewa Winiarska oraz Anna Ochman. Pracujemy z Klientami z miasta Szczecin oraz Stargard Szczeciński. Korzystanie z naszych usług może pomóc Państwu w osiągnięciu upragnionej harmonii. Skontaktuj się z nami już dzisiaj. Nasza strona korzysta z plików cookies / plików cookie.

Poradnia Psychologiczna ul. Kaszubska Zaprasza