Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie przez psychologa specyfiki problemu Pacjenta, dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi psychologicznych. Dzięki dostępnym metodom badania możliwe jest określenie przyczyny zaistniałego problemu, zrozumienie jak wpływa on na funkcjonowanie Pacjenta oraz podjęcie odpowiednich działań, mających na celu lepsze radzenie sobie w codziennym życiu.

Diagnoza odbywa się poprzez rozmowę, zebranie szczegółowego wywiadu, wypełnienie i analizę kwestionariuszy oraz przeprowadzenie testów psychologicznych.

W zależności od złożoności problemu diagnoza może wymagać kilku spotkań z psychologiem.