LOGOPEDA

„Ze złożoności problemu „mowy” zdajemy sobie wszak często sprawę dopiero wówczas, gdy ta pozornie „błaha ludzka umiejętność” jest przyczyną naszych zmartwień, głębokich przeżyć, cierpień i trudności porozumiewania się”.

(E.M.Minczakiewicz – „Mowa-rozwój-zaburzenia-terapia”)

Kiedy do logopedy?

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

• w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
• po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów,
• nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń,
• w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp.
• między 2. a 3. rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania,
• w wieku 3 lat nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
• w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
• między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy.
• między 6. a 7. rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca.
• nawykowo oddycha buzią, ślini się
• nie potrafi prawidłowo połykać
• podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
• gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy