PSYCHIATRA

Konsultacja psychiatryczna umożliwia postawienie diagnozy i podjęcie decyzji dotyczącej dalszego leczenia. Podczas spotkania z lekarzem psychiatrą odbywa się badanie lekarskie, które polega na zebraniu wywiadu, postawieniu diagnozy i doborze leczenia farmakologicznego (jeśli zachodzi taka konieczność). Nasi lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z pozostałymi specjalistami centrum, co zapewni Państwu całościową opiekę i pomoże zaplanować dalsze postępowanie.

Nasze usługi kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych.