Psychoterapia dzieci i młodzieży

W życiu każdego człowieka również najmłodszego, mogą pojawić się problemy, których rozwiązanie wykracza poza możliwości samodzielnego radzenia sobie. Sygnałami pojawiających się problemów są m.in. drażliwość, apatia, zachowania buntownicze, trudności z rówieśnikami, niechęć chodzenia do przedszkola bądź szkoły, bóle somatyczne, lęk, wycofanie. Gdy rodzic nie radzi sobie z trudnościami dziecka najlepiej skonsultować się ze specjalistą. Udowodniono, że techniki poznawcze i behawioralne skutecznie wpływają na zmiany w myśleniu, uczuciach i zachowaniu, co daje dziecku możliwość radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Metody pracy z dzieckiem dostosowane są do jego wieku i możliwości rozwojowych, a praca z terapeutą odbywa się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Jak wygląda terapia dziecka?

Zanim dziecko rozpocznie terapię indywidualną, specjalista spotyka się z rodzicami/opiekunami na 1-2 spotkania konsultacyjne, aby uzyskać informacje o dziecku, jego problemie oraz aktualnym funkcjonowaniu w rodzinie i najbliższym środowisku. Po wstępnej konsultacji kolejne spotkanie poświęcone jest nawiązaniu relacji z dzieckiem, aby mogło w bezpiecznej atmosferze pracować nad swoim problemem. W terapii dzieci i młodzieży ważnym aspektem jest włączenie najbliższego otoczenia w proces terapeutyczny, dlatego też rodzice/opiekunowie równolegle uczestniczą w kilku spotkaniach wspomagających terapię. Terapeuta może zalecić dalszą diagnostykę dziecka, konsultację z lekarzem psychiatrą, terapię obejmującą całą rodzinę bądź pracę indywidualną z rodzicem/opiekunem. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w większości przypadków trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

Terapię poznawczo-behawioralną zaleca się stosować, gdy dziecko cierpi na:

  • zaburzenia nastroju (depresja)
  • zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, lęk społeczny, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia lękowe uogólnione, mutyzm selektywny)
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • zaburzenia zachowania
  • tiki
  • nadmierną nieśmiałość i niską samoocena
  • problemy z rówieśnikami

Szczecińskie Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej oferuje Trening Umiejętności Wychowawczych, skierowany do wszystkich rodziców/opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu skutecznego wychowania. Trening jest szczególnie pomocny dla tych rodziców/opiekunów których dzieci cierpią na zaburzenia zachowania i ADHD.