Psychoterapia grupowa

Grupowa terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje przede wszystkim techniki bazujące na teorii społecznego uczenia się oraz techniki behawioralne służące zmianie zachowania.

Do jej odmian należy trening zachowań społecznych, terapia stosowana w sytuacjach kryzysowych oraz terapia skoncentrowana na rozwiązanie konkretnych problemów. Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na obserwowalnych zachowaniach, ich rozpoznawaniu i ocenie.

Grupa terapeutyczna składa się z kliku do kilkunastu uczestników oraz dwóch terapeutów prowadzących. Wszyscy wspólnie określają cele, zasady i scenariusz spotkań. Siłą tego rodzaju terapii jest wsparcie, zrozumienie ze strony osób przeżywających podobne trudności oraz możliwość przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w grupie. Ważne jest, by do grupy dołączyć najpóźniej na drugim spotkaniu i – w miarę możliwości – uczestniczyć we wszystkich.

Proponujemy kilka rodzajów terapii grupowej, dostosowanej do konkretnego problemu Pacjentów.

  1. grupa zaburzeń osobowości
  2. grupa wsparcia dla rodzin osób z problemami psychicznymi – Celem grupy jest wsparcie i poradnictwo dla rodzin osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi (depresja, lęki, fobie, OCD itp.), psychoedukacja (nabycie wiedzy o psychologicznym i emocjonalnym funkcjonowaniu człowieka, ze szczególnym naciskiem na zaburzenia afektywne), wsparcie i pomoc terapeutyczna w czasie kryzysu emocjonalnego uczestników, umiejętność radzenia sobie z nawrotem zaburzenia (rozpoznawanie symptomów, strategie postępowania), kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób z zaburzeniami (nie krytyczna, bagatelizująca, ani nadmiernie opiekuńcza) itp. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają okazję spotkać się z innymi rodzinami, które mają podobne problemy, co – samo w sobie – jest już niezwykle pomocne, redukuje bowiem poczucie wyobcowania, a wymiana doświadczeń wzmacnia poczucie kompetencji.
  3. ABC Emocji – Racjonalna Samoanaliza – Spotkania przeznaczone są dla osób chcących lepiej zrozumieć emocje, własne  potrzeby i oczekiwania. Podczas spotkań praca skierowana jest na kształtowanie uważności na siebie samego (zwiększenie samoświadomości). Praca ukierunkowana jest na poszukiwanie rozwiązań a nie powodów różnego rodzaju deficytów.
  4. Grupa samopoznania dla studentów psychologii –