Zespół

Zawodowo psycholożki i psychoterapeutki, prywatnie – przyjaciółki, żony, matki, kobiety ciekawe życia i ludzi. Pewnego dnia zdecydowały połączyć siły w celu stworzenia miejsca, w którym każdy człowiek, niezależnie jaką pełni rolę, znajdzie coś dla siebie. Wspólne zainteresowania, pasja i determinacja doprowadziła je aż tutaj. Mają nadzieję, iż ich poznawczo – behawioralny sposób patrzenia na świat będzie dla innych „zaraźliwy” i pomoże spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy.


Katarzyna Skrzypczak

psycholog, logopeda, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku logopedia.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (ukończone szkolenia: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Warszawa). Ukończyła I stopień szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego, terapii uzależnień. Od wielu lat pracuje z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w Szpitalu Psychiatrycznym, prowadzi grupy terapeutyczne dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości oraz psychotycznymi. Obecnie jest związana zawodowo także ze Szpitalem w Zdunowie. Aktualnie realizuje specjalizację z psychologii klinicznej przy SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie.

Superwizuje regularnie swoja pracę pod okiem certyfikowanego psychoterapeuty PTP.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (profilaktyka logopedyczna, terapia dyslalii, wczesne wspomaganie, afazja, dysartria, jąkanie). Posiada specjalizację z zakresu neurologopedii.


Ewa Winiarska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej

Szkoliła się głównie w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej, terapii schematów i terapii integracyjnej. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, oddziałach onkologicznym i wewnętrznym. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalem w Zdunowie. Aktualnie realizuje specjalizację z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, jest także doktorantką Uniwersytetu SWPS.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom przeżywającym  kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych czy trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu. Prowadzi także konsultacje w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych.


Anna Ochman

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada doświadczenie w diagnozie klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zdobyła pracując z dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, z dziećmi i młodzieżą w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w przedszkolach na terenie Szczecina i Goleniowa. Jest doświadczonym doradcą rodziców w sprawach wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, m.in.: w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, mutyzmu selektywnego.

Zajmuje się:
  • terapią osób z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • terapią osób z zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, różnego rodzaju fobie, napady paniki)
  • terapią osób z zaburzeniami osobowości
  • terapią osób z zaburzeniami odżywiania
  • terapią osób z zespołem stresu pourazowego
  • terapią dzieci, młodzieży i dorosłych