Psychoterapia online

Psychoterapia na odległość jest formą pomocy psychologicznej, wykorzystującą internetowe sposoby komunikacji, typu e-mail i skype. Jest skierowana przede wszystkim dla tych z Państwa, dla których dojazd do naszego centrum jest niemożliwy. Dzięki tej formie komunikacji, z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby mieszkające w małych miejscowościach bądź poza granicami kraju. Umożliwia to szybkie uzyskanie pomocy i profesjonalnego wsparcia oraz pracy nad swoim problemem na odległość.