Konsultacje psychologiczne dla rodziców

W życiu każdego rodzica pojawiają się chwile, gdy zadaje on sobie pytanie, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku. Czasami nagła zmiana zachowania bądź trudna sytuacja, z którą dziecko przestaje sobie radzić, budzi niepokój rodzica. Okazuje się, że dotychczas stosowane metody przestają działać, a rodzic jest bezsilny w obliczu nowej sytuacji.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców pomogą Państwu odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań dotyczących rozwoju dziecka, określić przyczynę zmiany zachowania oraz podjąć działania ukierunkowane na rozwiązanie zaistniałego problemu. Co więcej, nasi specjaliści udzielą pomocy w przejściu przez kryzysowe sytuacje, wynikające z rozwoju dziecka. Rodzic ma również możliwość przyjrzenia się swoim metodom wychowawczym i wzbogacić swój “warsztat” o nowe techniki.

Podczas pierwszej konsultacji ustalany jest wstępny plan interwencji. Specjalista może pokierować rodzica na konsultacje z innym specjalista, w celu poszerzenia diagnostyki problemu. Psycholog może zalecić psychoterapię dziecka/nastolatka, gdy problem wykracza poza możliwości oddziaływań wychowawczych.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

  • dotychczasowe metody wychowawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu,
  • pojawiają się obawy związane z prawidłowym rozwojem twojego dziecka,
  • chcesz wspomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami tj. rozwód, śmierć bliskiej osoby, adaptacja w nowym środowisku itp.,
  • pojawiają się problemy w relacji rodzic-dziecko czy dziecko-rodzeństwo.

Szczecińskie Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej oferuje również Trening Umiejętności Wychowawczych, skierowany do wszystkich rodziców/opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu skutecznego wychowania. Trening jest szczególnie pomocny dla tych rodziców/opiekunów, których dzieci cierpią na zaburzenia zachowania i ADHD. Spotkania odbywają się w grupie kilkuosobowej, co umożliwia dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami treningu.