Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej skierowanej zarówno dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych, jak i tych cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne. Oparta jest na relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Atmosfera bezpieczeństwa i empatii, którą tworzy psychoterapeuta, ma pomóc pacjentowi w przeżywaniu trudnych emocji oraz w spojrzeniu na swoje problemy z innej perspektywy, bez oceniania i odrzucania. Psychoterapia pomaga zmienić błędne struktury poznawcze zwane schematami poznawczymi, które ograniczają człowieka. Pacjent krok po kroku uczy się identyfikowania swojego sposobu myślenia, dzięki czemu nabiera dystansu i zaczyna rozumieć, iż sposób myślenia zawsze można zmienić. Psychoterapia pozwala dotrzeć do źródła zaburzeń, poszerza samoświadomość i wykorzystuje zasoby człowieka do lepszego radzenia sobie ze swoimi problemami.

Psychoterapia indywidualna pomaga przezwyciężyć:

  • zaburzenia lękowe i fobie
  • depresje
  • nerwice
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • zaburzenia osobowości
  • zespół stresu pourazowego – PTSD
  • problemy w relacjach z innymi ludźmi
  • cierpienie z powodu utraty bliskiej osoby

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego określane są wstępne zasady dalszych spotkań. Sesje odbywają się w systemie cotygodniowym i trwają 50 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu pacjenta.