Terapia poznawczo-behawioralna Szczecin

Terapia poznawczo-behawioralna Szczecin

terapia poznawczo behawioralna szczecinTerapia poznawczo-behawioralna nazywana jest nauką oduczania. Podejście poznawczo-behawioralne jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Wywodzi się z behawioryzmu, kierunku psychologicznego, zgodnie z którym nasze zaburzenia wynikają z wyuczonych reakcji na określone bodźce, a podświadome zjawiska i procesy psychiczne nie są brane pod uwagę. Jej głównym założeniem jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu są utrwalonymi negatywnymi reakcjami, których nauczyliśmy się w ciągu życia. Innymi słowy, do problemów psychicznych dochodzi zazwyczaj, gdy źródło problemu, np. trudna sytuacja rodzinna, powoduje negatywne, często nieuzasadnione uczucia, myśli i działania. Terapeuta pomaga „rozłożyć” problematyczną sytuacje na czynniki pierwsze. Ich zrozumienie pozwala je zmienić, co z kolei modyfikuje nasze odczucia i uwalnia od problemów.

W czym pomaga terapia poznawczo-behawioralna

Terapia jest bardzo skuteczna w leczeniu depresji, nerwicy, lęków napadowych, fobii, bulimii, nerwicy natręctw, stresu pourazowego oraz schizofrenii.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może pomóc zmienić sposób myślenia (to jej część „poznawcza”) i zachowania (w tej części jest „behawioralna”). Poprzez oduczanie się szkodliwych reakcji na określone bodźce pacjent może przerwać błędne koło negatywnych myśli, odczuć i zachowań. Celem terapii w naszym gabinecie w Szczecinie jest doprowadzenie pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie „zrobić to sam” i wypracować własne metody radzenia sobie z danym problemem.

Cel terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz”, (co nie znaczy, że nie sięga do przeszłości), krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestukilku sesji, na ogół jeden raz w tygodniu, (zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów złożonych i utrwalonych) i wreszcie oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego. W naszym centrum w Szczecinie każdy pacjent uzyska informację na temat indywidualnego przebiegu terapii.