Zespół


Katarzyna Skrzypczak

psycholog, logopeda, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku logopedia. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (ukończone szkolenie: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Warszawa) jest również psychoterapeutą terapii schematu (w trakcie szkolenia). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej.

Zajmuje się terapią osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania, osobowości, niską samooceną, doświadczającymi problemów/kryzysów w relacjach z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym. Osobami chorymi przewlekle oraz ich rodzinami. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie psychologii klinicznej, zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziale psychiatrycznym, oddziałach chorób somatycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie jest związana zawodowo ze Szpitalem w Zdunowie. Aktualnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym Szczecin – Zdroje. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTTPB.


Anna Ochman

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
obecnie na urlopie macierzyńskim

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada doświadczenie w diagnozie klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zdobyła pracując z dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, z dziećmi i młodzieżą w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w przedszkolach na terenie Szczecina i Goleniowa. Jest doświadczonym doradcą rodziców w sprawach wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, m.in.: w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, mutyzmu selektywnego.

Zajmuje się:
  • terapią osób z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • terapią osób z zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, różnego rodzaju fobie, napady paniki)
  • terapią osób z zaburzeniami osobowości
  • terapią osób z zaburzeniami odżywiania
  • terapią osób z zespołem stresu pourazowego
  • terapią dzieci, młodzieży i dorosłych

Anna Bielawska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo od wielu lat jest związana z Wojskową Pracownią Psychologiczną w Szczecinie. Odbywała także staże zawodowe na oddziałach psychiatrycznych. Szkoliła się m.in z terapii poznawczo - behawioralnej, terapii EMDR, terapii PTSD, terapii schematów, terapii par oraz radzenia sobie ze stresem oraz mobbingiem. W centrum zajmuje się psychoterapią dorosłych, par oraz młodzieży i dzieci. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę regularnie superwizuje.


Jakub Dąbroś

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończył studia magisterskie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Staż kliniczny odbył w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie.

Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają lęku, obniżonego nastroju, uporczywych myśli i czynności, bezsenności, stresu czy niskiego poczucia własnej wartości. Wspiera także osoby, które poszukują świadomego rozwoju w wielu sferach życia prywatnego i zawodowego..


Anna Choroszewicz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia ze specjalizacją psychoterapia oraz 4-letniego szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Szkoli się także w nurcie terapii schematu. Doświadczenie w poradnictwie i psychoterapii zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM w Warszawie, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, na oddziale dziecięcym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także przyjmując pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego.Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach poświęconych pomocy psychologicznej i psychoterapii. Przestrzega zasad zawartych w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

W swojej pracy pomaga osobom dorosłym i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających zaburzeń lękowych, depresyjnych, zmagających się z traumą i trudnościami w adaptacji, mających niskie poczucie własnej wartości i problemy w relacjach interpersonalnych. Pracuje także z osobami korzystającymi z psychoterapii w celu lepszego poznania siebie i samorozwoju.


Anna Balcer

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna), praktyki odbyła na oddziale leczenia nerwic Szpitala Psychiatrycznego SPS ZOZ Zdroje. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyła studium psychologii sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży prowadzony przez Poza Schematami z Warszawy. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu do pacjenta, prowadzi terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży, par i rodzin. Fundamentem psychoterapii jest dla niej relacja terapeutyczna oparta na akceptacji i zaangażowaniu ..


Agnieszka Szablewska

pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie pedagogiki oraz Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę indywidualnego, rodzin i par w nurcie systemowym. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, interwencji kryzysowej, przemocy. Przez wiele lat pracując w Sądzie Rodzinnym wspierała osoby, które przeżywały trudności z różnych obszarów-uzależnień i współuzależnień, konflikty w związkach, problemy wychowawcze z dziećmi. Ukończyła systemowo-integracyjną terapię dla par organizowaną w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej w Poznaniu szkoląc się u znanego niemieckiego psychoterapeuty i autora wielu publikacji Toma Levolda. Ponadto ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez Ośrodek Poza Schematami w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zawodowe i życiowe. Swoja pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów WTTS. Prowadzi terapie dla par, osób dorosłych, rodzin i młodzieży. Pracuje z osobami, które mają poważne konflikty w związkach, trudności w komunikacji oraz zrozumieniu i zaspokajaniu wzajemnych potrzeb w związku, osobami będącymi w kryzysach życiowych (rozwód, śmierć, choroba) ,zmagającymi się z depresją, współuzależnieniem, lękami, niskim poczuciem własnej wartości. W pracy terapeutycznej liczy się dla niej relacja terapeutyczna, autentyczność, pełen empatii i akceptacji kontakt z drugim człowiekiem, wspieranie go w pokonywaniu trudności i osobistym rozwoju.