Zespół


Katarzyna Skrzypczak

psycholog, logopeda, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku logopedia. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (ukończone szkolenie: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Warszawa) jest również psychoterapeutą terapii schematu (w trakcie szkolenia). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej.

Zajmuje się terapią osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania, osobowości, niską samooceną, doświadczającymi problemów/kryzysów w relacjach z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym. Osobami chorymi przewlekle oraz ich rodzinami. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie psychologii klinicznej, zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziale psychiatrycznym, oddziałach chorób somatycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie jest związana zawodowo ze Szpitalem w Zdunowie. Aktualnie kończy specjalizację z psychologii klinicznej w Szpitalu Specjalistycznym Szczecin – Zdroje. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTTPB.


Ewa Winiarska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Szkoliła się głównie w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej, terapii schematów, dbt, mindfulness, bliskie są jej podejścia trzeciej fali. Uczestniczy w kursie trenerskim terapii skoncentrowanej na współczuciu oraz uważność dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, oddziałach onkologicznym i wewnętrznym. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalem w Zdunowie. Ukończyła kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, oczekuje na egzamin. Jest także doktorantką Uniwersytetu SWPS i wykładowczynią.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych czy trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu. Prowadzi także konsultacje w obszarze świadomego rodzicielstwa oraz coaching rodzicielski. W centrum organizuje także medytacje oraz treningi uważności i współczucia. /p>


Anna Ochman

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
obecnie na urlopie macierzyńskim

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej. Posiada doświadczenie w diagnozie klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zdobyła pracując z dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, z dziećmi i młodzieżą w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w przedszkolach na terenie Szczecina i Goleniowa. Jest doświadczonym doradcą rodziców w sprawach wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Nieustannie poszerza swoje horyzonty zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, m.in.: w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia, mutyzmu selektywnego.

Zajmuje się:
  • terapią osób z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • terapią osób z zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, różnego rodzaju fobie, napady paniki)
  • terapią osób z zaburzeniami osobowości
  • terapią osób z zaburzeniami odżywiania
  • terapią osób z zespołem stresu pourazowego
  • terapią dzieci, młodzieży i dorosłych

Anna Bielawska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Zawodowo od wielu lat jest związana z Wojskową Pracownią Psychologiczną w Szczecinie. Odbywała także staże zawodowe na oddziałach psychiatrycznych. Szkoliła się m.in z terapii poznawczo - behawioralnej, terapii EMDR, terapii PTSD, terapii schematów, terapii par oraz radzenia sobie ze stresem oraz mobbingiem. W centrum zajmuje się psychoterapią dorosłych, par oraz młodzieży i dzieci. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę regularnie superwizuje.


Sylwia Michałowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowych studiów przygotowujących do pracy pedagogicznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie pracownik naukowo- dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka oraz współautorka szeregu artykułów naukowych i psychoedukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Placówkach Wsparcia Dziennego, wrocławskiej Fundacji „W Związku Z Rakiem”, Ośrodku Adopcyjnym oraz w placówce oświatowej.

Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi. Wspiera osoby, które znalazły się w kryzysie lub zmagają się ze stresem, niskim poczuciem wartości, lękiem czy depresją.


Jakub Dąbroś

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończył studia magisterskie na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Staż kliniczny odbył w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie.

Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają lęku, obniżonego nastroju, uporczywych myśli i czynności, bezsenności, stresu czy niskiego poczucia własnej wartości. Wspiera także osoby, które poszukują świadomego rozwoju w wielu sferach życia prywatnego i zawodowego..


Anna Choroszewicz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia ze specjalizacją psychoterapia oraz 4-letniego szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Szkoli się także w nurcie terapii schematu. Doświadczenie w poradnictwie i psychoterapii zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM w Warszawie, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, na oddziale dziecięcym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także przyjmując pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego.Stale poszerza swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach poświęconych pomocy psychologicznej i psychoterapii. Przestrzega zasad zawartych w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

W swojej pracy pomaga osobom dorosłym i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczających zaburzeń lękowych, depresyjnych, zmagających się z traumą i trudnościami w adaptacji, mających niskie poczucie własnej wartości i problemy w relacjach interpersonalnych. Pracuje także z osobami korzystającymi z psychoterapii w celu lepszego poznania siebie i samorozwoju.


Anna Balcer

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna), praktyki odbyła na oddziale leczenia nerwic Szpitala Psychiatrycznego SPS ZOZ Zdroje. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyła studium psychologii sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży prowadzony przez Poza Schematami z Warszawy. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją pracę opiera na indywidualnym podejściu do pacjenta, prowadzi terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży, par i rodzin. Fundamentem psychoterapii jest dla niej relacja terapeutyczna oparta na akceptacji i zaangażowaniu ..


Julia Blatkiewicz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia na kierunku psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę pracującego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Psychiatrycznym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie oraz w Szpitalu SPS Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Prowadzi terapie osób dorosłych, dzieci i młodzieży od 12 r.ż.. Umiejętności w stawianiu diagnozy klinicznej oraz psychoterapii pozwalają jej na indywidualne podejścia do pacjenta. Pomaga osobom w stanach depresyjnych, lękowych oraz z zaburzeniami odżywiania, wykorzystując wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz psychodietetyki. Nieustannie pogłębiając swoją wiedzę i korzystając z poznanych metod oraz technik terapeutycznych, prowadzi skuteczną, efektywną pracę nad wykonaniem pierwszego kroku w budowaniu własnej wartości osób, które posiadają trudności w relacjach międzyludzkich. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim zdrowiem pacjenta, a szczególny nacisk kładzie na tworzenie relacji terapeutycznej. Przestrzega zasad zawartych w kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Dodatkowo obejmuje stanowisko Operator Numeru Alarmowego 112 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz Trenera Personalny w firmie Calypso z certyfikatem międzynarodowym REPs Polska.


Aleksandra Bujalska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w żłobku, czuwając nad prawidłowym rozwojem dzieci, ośrodku terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w placówce oświatowej. Obecne zatrudniona jako psycholog szkolny. Odbywała również staż na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje. W centrum pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, pomagając m.in w trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych, treningach umiejętności społecznych. Swoją pracę opiera na wartościach, działaniach i użyteczności, najważniejsza dla niej jest relacja terapeutyczna. Przywiązuje dużą wagę do rozwoju, dlatego wciąż się uczy, praktykuje i doświadcza. Stale aktualizuję i pogłębia swoją wiedzę.


Agnieszka Szablewska

pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie pedagogiki oraz Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. W trakcie certyfikacji na psychoterapeutę indywidualnego, rodzin i par w nurcie systemowym. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, interwencji kryzysowej, przemocy. Przez wiele lat pracując w Sądzie Rodzinnym wspierała osoby, które przeżywały trudności z różnych obszarów-uzależnień i współuzależnień, konflikty w związkach, problemy wychowawcze z dziećmi. Ukończyła systemowo-integracyjną terapię dla par organizowaną w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej w Poznaniu szkoląc się u znanego niemieckiego psychoterapeuty i autora wielu publikacji Toma Levolda. Ponadto ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez Ośrodek Poza Schematami w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zawodowe i życiowe. Swoja pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów WTTS. Prowadzi terapie dla par, osób dorosłych, rodzin i młodzieży. Pracuje z osobami, które mają poważne konflikty w związkach, trudności w komunikacji oraz zrozumieniu i zaspokajaniu wzajemnych potrzeb w związku, osobami będącymi w kryzysach życiowych (rozwód, śmierć, choroba) ,zmagającymi się z depresją, współuzależnieniem, lękami, niskim poczuciem własnej wartości. W pracy terapeutycznej liczy się dla niej relacja terapeutyczna, autentyczność, pełen empatii i akceptacji kontakt z drugim człowiekiem, wspieranie go w pokonywaniu trudności i osobistym rozwoju.


Katarzyna Stawczyk

pedagożka, edukatorka seksualna, doradczyni seksuologiczna/seksuolożka
Pedagożka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Doświadczenie zbierała pracując z młodzieżą uczącą się poza stałym miejscem zamieszkania, jak również w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Absolwentka studiów z pedagogiki nauczycielskiej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Ukończyła podyplomowe studia z seksuologii praktycznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Obecnie w czasie studiów psychologicznych. W swojej pracy skupia się na edukacji seksualnej i pomocy osobom potrzebującym poradnictwa seksuologicznego. Pomaga rodzicom zrozumieć rozwijającą się seksualność dzieci (masturbacja dziecięca, dysforia płciowa, dojrzewanie psychoseksualne, problemy z identyfikacją tożsamości seksualnej). Uważa, że zdrowie seksualne człowieka wymaga pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i, relacji seksualnych, a także możliwości posiadania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Poradnictwo i terapia seksuologiczna obejmuje min. takie problemy jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu,  dyspareunia,  pochwica, zaburzenia erekcji.  LGBTQ+ friendly

Lidia Ławniczak

psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu psychologicznego

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener warsztatu psychologicznego. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia. Doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi w Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej, w Ośrodku Rewalidacyjno- Edukacyjnem, w Zespole Szkoł. Obecnie pracuje w przychodni rodzinnej, realizuje także szereg projektów i warsztatów dla rodzina m.in. projekt "Rodzina jest najważniejsza". Z dorosłymi i parami pracuje także w prywatnym gabinecie psychologicznym. Prowadzi: terapię indywidualną, terapię par, dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców, diagnozy oraz szkollenia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Pracuję w oparciu o wiedzę z zakresu różnych szkół/nurtów psychologicznych. Ukończyła I stopień szkolenia z RTZ w CPI w Poznaniu i I stopień TSR. Obecnie szkoli się w terapii w nurcie integratywnym. Jest członkiem PTP. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji pod okiem certyfikowanych superwizorów PTP. Możliwość terapii w j. niemieckim